‘De do’s and don’ts bij cijferlijsten voor een Amerikaanse universiteit’

Het Nederlandse vs het Amerikaanse onderwijssysteem 

Wij ontvingen een aantal verontrustende signalen van decanen die onder druk worden gezet om examencijfers op te hogen van leerlingen die in de Verenigde Staten willen studeren.

Dit was de aanleiding om te spreken met Marina Meijer van UStudy – Adviesbureau voor studie in het buitenland. Marina waarschuwt decanen om niet mee te werken aan dit soort verzoeken en zich zo schuldig te maken aan fraude.

Het Amerikaanse systeem

Marina licht toe hoe het onderwijssysteem in de VS werkt: “Het middelbaar onderwijs duurt daar standaard 6 jaar: vanaf leerjaar 3 start het high school programma en het diploma is te vergelijken met ons havo-diploma. Leerlingen volgen hun vakken op een standaardniveau en kunnen er eventueel voor kiezen om vakken te volgen op honor- of collegeniveau. Dit is vergelijkbaar met ons vwo-niveau, ook wel het Advanced Placement (AP) genoemd.

Zij behalen dus eigenlijk een maatwerkdiploma. Met deze AP-vakken kunnen leerlingen zelfs al studiepunten verdienen voor hun vervolgstudie aan een college.

In de VS ligt het niveau dus aan de leerlingen zelf, hoeveel moeite willen zij erin steken om boven het maaiveld uit te steken. 

Willen zij bijvoorbeeld naar Harvard University? Dan moeten zij honorsvakken en ook een aantal AP-vakken en examens met goed resultaat hebben afgerond om (meer) kans te maken op toelating en beurzen.

Daarnaast willen de topuniversiteiten dat aankomende studenten een aantoonbare maatschappelijke bijdrage hebben geleverd. Zij moeten een toonaangevend CV en aanbevelingsbrieven laten zien.

De cijferlijsten vanaf jaar 3, de aanbeveling van de decaan en het profiel van de school zijn echter het belangrijkst in het totaalpakket. Leerlingen moeten de cijferlijsten door de decaan laten opsturen naar de universiteit.

Er zijn universiteiten die iets minder waarde hechten aan de cijferlijsten, maar de top-universiteiten vragen daar allemaal om.”

Niveauverschil  

Dan de issue waarmee Nederlandse decanen op middelbare scholen soms te maken krijgen: “Ons Nederlands onderwijssysteem zit anders in elkaar dan het Amerikaanse systeem.

De verschillende leerniveaus van Nederland zijn in de VS echter niet bekend. Wij verzorgen in Nederland kwalitatief hoogstaand onderwijs, zeker op het vwo. Daarbij is het tevens belangrijk aan te geven dat slechts een beperkt aantal leerlingen een vwo-traject volgt.”

Cijfers in context

Het is decanen daarom toegestaan om voor vwo-leerlingen een extra cijfer naast het werkelijke rapportcijfer te zetten: “Wij noemen dit de US High School Equivalency (US HSE). Alleen de vwo-eindrapportcijfers van academische vakken hogen we hier met 1 punt op. Daarmee is het behaalde cijfer beter te vergelijken met dat van een Amerikaanse leerling. Het is echter geheel aan de Amerikaanse universiteit of collegesportbond om te bepalen welke cijfers zij gebruiken bij hun toelatingsbeleid.

Naast de US HSE zijn er ook andere manieren om de zwaarte van een traject voor vwo-leerlingen in het dossier goed weer te geven. Dat doen wij standaard voor onze vwo-leerlingen. Voor havo-leerlingen daarentegen valt niets ‘op te hogen’ en dat mag dus ook uitdrukkelijk niet. Wat ook absoluut niet mag zijn cijfers omzetten naar Amerikaanse letters.”

Fraude

Marina weet dat in Nederland zgn. ‘sportmarketingbureaus’ actief zijn die sportbeurzen beloven en zeer dringende aanwijzingen geven hoe de Amerikaanse cijferlijsten eruit moeten zien om de meeste kans op een beurs te maken. Het komt helaas voor dat zij decanen, vaak via de leerling en/of ouders, onder druk zetten om mee te werken aan cijferophoging en dan met name van de eindexamencijfers. Dit is fraude en hierdoor kunnen zowel de decaan als de leerling in kwestie ernstig in de problemen komen: “Hoe graag je een leerling ook wilt helpen, je pleegt op dat moment valsheid in geschrifte en dus fraude. In het ergste geval kost het je baan en reputatie.

En kost het de leerling naast de plek op de universiteit en, indien van toepassing, de plek in het sportteam en de beurs.”

Meer weten? 

Heb je als decaan vragen over het onderwerp cijferomzetting? En wil je je verdiepen in het Amerikaanse onderwijssysteem?

Kijk op UStudy.world en volg een van de decanenworkshops. BiOND is voornemens een webinar specifiek over cijferproblematiek te organiseren.